Opis układania - krok 2

W drugim kroku należy ułożyć ¶rodkow± obwódkę w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach. Kostkę należy trzymać tak, aby pierwszy ułożony kolor (pierwsza ułożona ¶cianka) był skierowany "do góry". Obracaj±c dolnym pier¶cieniem szukamy elementów pasuj±cych do ¶rodkowej kostki, a następnie korzystamy z przedstawionego algorytmu przestawiaj±c kostki z dolnego do ¶rodkowego pier¶cienia.

Po opanowaniu, ten krok nie powinien zaj±ć więcej niż 15 sekund.

Krok 2

Opis kolejnych punktów powyższego algorytmu:

 1. dolnym pier¶cieniem w lewo,
 2. prawym pier¶cieniem w dół,
 3. dolnym pier¶cieniem w prawo,
 4. prawym pier¶cieniem do góry,
 5. przednim pier¶cieniem o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
 6. prawym pier¶cieniem do góry,
 7. przednim pier¶cieniem o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
 8. prawym pier¶cieniem w dół.

 

Krok 2

Opis kolejnych punktów powyższego algorytmu:

 1. dolnym pier¶cieniem w prawo,
 2. lewym pier¶cieniem w dół,
 3. dolnym pier¶cieniem w lewo,
 4. lewym pier¶cieniem do góry,
 5. przednim pier¶cieniem o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
 6. lewym pier¶cieniem do góry,
 7. przednim pier¶cieniem o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
 8. lewym pier¶cieniem w dół.

Następny krok