Thu, 20 Jun 2024

Opis układania - krok 5

W piątym kroku wystarczy tylko "odwrócić" narożniki. Kostkę należy trzymać tak, aby kolor ułożony jako pierwszy był skierowany "do tyłu".

Narożnik do "odwrócenia" powinien znajdować się w przednim, dolnym, prawym rogu. Teraz należy wykonać osiem ruchów z poniższego algorytmu. Jeżeli narożnik nie zostanie kompletnie odwrócony, należy ponownie wykonać te same ruchy. Następnie obracamy przednim pierścieniem tak, aby kolejny nie odwrócony narożnik znalazł się w dolnym, prawym rogu oraz wykonujemy kolejny raz poniższe ruchy.

Algorytm z poniższego rysunku zawsze musi być wykonany trzy- lub sześciokrotnie.

Przykład: zostały 2 albo 3 narożniki do ułożenia jak na obrazku. Należy wykonać jeden raz podany algorytm, jeśli narożnik zostanie ustawiony to obracamy przednim pierścieniem tak, aby kolejny nie odwrócony narożnik znalazł się w prawym, dolnym rogu. Jeżeli nie został poprawnie ustawiony, to wykonujemy jeszcze raz podany algorytm (teraz powinien zostać ułożony) i obracamy przednim pierścieniem tak, jak prędzej zostało napisane. Wykonanie algorytmu trzeci raz bez obrotu przedniej ścianki spowoduje, że wrócimy do stanu początkowego. Po prostu po jedno- lub dwukrotnym wykonaniu algorytmu trzeba pamiętać, aby obrócić przedni pierścień.

Po opanowaniu, ten krok nie powinien zająć więcej niż 15 sekund.

Krok 5